رباعی شماره‌ی ۳۴


گویند که سنجه در قیامت، دین است
معیار خدا، عبادت و آیین است

من بنده‌ی آن کسم که آزار نکرد
حقّا که عیار آدمیت این است


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید