رباعی شماره‌ی ۲۴۰


گفتم به فلک جفا به انسان کردی
امیال غریزیش فراوان کردی‎

گفتا ز تو هم من این شکایت دارم
خود را ز چه رو جدا ز حیوان کردی


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید