رباعی شماره‌ی ۱۶۳


شب می‌رود و روز دگر آید باز
خورشید به سقف آسمان تابد باز‎

ساقی اگر از کنار ما رفت چه باک
باز آید و جاممان به کف باشد باز


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید