رباعی شماره‌ی ۲۶۳


در هر قدمی پشت و پناهم باشی
تنها تو اگر رفیق راهم باشی‎

از ظلمت شب مرا هراسی نبود
گر در دل آسمان تو ماهم باشی


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید