رباعی شماره‌ی ۲۹


در مجلس ما خمش نشستن جرم است
بر ساغر و باده دل نبستن جرم است

ساکت منشین، می زن و آواز بخوان
کاینجا دل عاشقی شکستن جرم است

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید