رباعی شماره‌ی ۸۶


گویند اگر سرخ زبانم باشد
با این سر سبزم به زیانم باشد

حقا که سر سبز نباشد جز ننگ
با ذلت اگر بسته دهانم باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید