رباعی شماره‌ی ۸۱


تصویر جهان که پر ز اختر باشد
ادراک بشر ز چشم در سر باشد

داند چه کسی، بسا که جایی به جهان
تصویر دگر ز چشم دیگر باشد

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید