رباعی شماره‌ی ۸۹


گفتند به ما که احتیاط آن باشد
عاقل به طریق دین و ایمان باشد

عقل آمد و طعنه زد که محتاط کسیست
کو با دگران مثال انسان باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید