رباعی شماره‌ی ۵۹


آن دم که بدون باده دادی بر باد
هرگز نتوان بها و قیمت بنهاد

چرخ فلک از هزار و یک گردش خویش
آورد تو را پدید و آن دم به تو داد

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید