رباعی شماره‌ی ۶۹


شعری بسرا که شعر نامیدش کرد
نتوان به شعور و عقل تردیدش کرد

خیام که شعر می‌سرودی ز فنا
دیدی که چگونه شعر جاویدش کرد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید