رباعی شماره‌ی ۳۰۲


امّید به نشر این کتاب است مرا
دانم که فقط وهم و سراب است مرا‎

«گویند بخواب تا به خوابش بینی»
از جانب دولت این جواب است مرا

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید