رباعی شماره‌ی ۳۶۸


حرف و سخن و کلام، بیجا باشد
جز آنکه تو را این دو مهیّا باشد‎

یک آنکه تو را به سر بود رای و نظر
دو آنکه مخاطبت پذیرا باشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید