رباعی شماره‌ی ۵۸۳


در نفس اگر که پاک و طاهر باشی
استاد شوی به فن و ماهر باشی‎

در محکمه‌ی مردم این شهر و دیار
محکوم قضاوتی ز ظاهر باشی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید