رباعی شماره‌ی ۴۰۳


در دوره‌ی کودکی کتابم بدهند
گردم چو جوان نان و کبابم بدهند‎

عشقست ولی زمان پیری که در آن
هر شام و سحر جرعه شرابم بدهند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید