رباعی شماره‌ی ۵۷۶


از من بگذر اگر جفایی دیدی
در شعر و ترانه‌ام خطایی دیدی‎

من را به گناه ضعف این دیده ببخش
فردای اجل اگر خدایی دیدی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید