رباعی شماره‌ی ۳۹۷


هشدار! که تا قلیل و کمتر باشند
خواهند که مردمان برابر باشند‎

اما چو به قدرت و حکومت برسند
خواهان تمام ملک و کشور باشند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید