رباعی شماره‌ی ۴۳۵


یک لحظه از این کتاب سر را به در آر
آهسته به سینه دست خود را بگذار‎

چندی ضربان قلب خود را بشمار
شاید نرسد شمارشت تا به هزار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید