رباعی شماره‌ی ۴۴۳


ای شیخ! تو را قسم که از ما بگذر
از دعوت ما به دین و عقبی بگذر‎

ماییم و دمی خوشی در این دیر خراب
از زجر و عذاب ما به دنیا بگذر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید