رباعی شماره‌ی ۵۱۳


عمری به میان کاروانی بودیم
هم‌قافله‌ با خوب و بدانی بودیم‎

بگذشت و برفتیم و ز ما هیچ نماند
گویی که فقط بار گرانی بودیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید