رباعی شماره‌ی ۴۲۷


افسوس که روز مرگ من سر برسید
مامور اجل، نخوانده بر در برسید‎

این دفتر عمر من پر از برگ سپید
در دست زمان به خط آخر برسید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید