رباعی شماره‌ی ۳۵۱


در هر قدمی صد آفرین بر من گفت
همراه عزیز و بهترین بر من گفت‎

ناگه به اشاره‌ای مرا خاکم کرد
بدرود و کلام آخرین بر من گفت

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید