رباعی شماره‌ی ۴۷۷


جمعی پی خلوتند و جمعی پی نام
جمعی به ریاضتند و جمعی پی کام‎

جمعی به عبادتند و جمعی پی جام
معلوم نشد به ما که راه است کدام

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید