رباعی شماره‌ی ۵۳۱


خود را پس پرده کرده از دیده نهان
افکنده به جان هر کسی یک شیطان‎

آورده چنین جنگ و تباهی به جهان
او را چه لیاقتی به شکر است از آن

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید