رباعی شماره‌ی ۳۲۸


ای مست! بگو مسیر میخانه کجاست
آن خانه‌ی پر شراب و پیمانه کجاست‎

منزلگه تار و چنگ و آواز و طرب
همراه رفیق و رقص مستانه کجاست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید