رباعی شماره‌ی ۵۷۲


من را ز هوس به این جهان آوردی
شیطان به فریب من همی پروردی‎

باشد چه تعجّبی چو گویی سرمست
کآتش به عقوبتم مهیّا کردی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید