رباعی شماره‌ی ۳۸۱


یک سال دگر ز دست ناخواسته شد
این چهره به چینی دگر آراسته شد‎

گویند به عمر من یکی سال فزود
امّا به حقیقت، یک از آن کاسته شد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید