رباعی شماره‌ی ۵۵۳


داری چو به سر همیشه پندار نکو
رانی به زبان اگر که گفتار نکو‎

ور هست تو را هماره کردار نکو
شک نیست که قسمتت شود یار نکو

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید