رباعی شماره‌ی ۵۲۵


انگور چو شد رسیده بر شاخ رزان
در کوزه کنیم و باده سازیم از آن‎

دیگر چه غمی که می‌رسد فصل خزان
کان باده اثر کند به سرمای وزان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید