رباعی شماره‌ی ۳۲۳


از بازی زندگی ندانم جز باخت
فریاد از آن که در جهانم انداخت‎

چون مهره و تاس، از سر لهو و لعب
بازیچه‌ی دست روزگارانم ساخت

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید