رباعی شماره‌ی ۳۷۰


ای خواجه! شریعتت چو آلت باشد
هم مایه‌ی فخر و هم خجالت باشد‎

نیکوست اگر گذاری آنرا به نهان
بر کس بکنی عیان، جهالت باشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید