رباعی شماره‌ی ۳۹۹


چون خصم به هر سوی زمین می‌رانند
با زور به سوی راه دین می‌خوانند‎

حیرت‌زده‌ام چگونه زین جبر و عناد
دین را به طریقه بهترین می‌دانند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید