رباعی شماره‌ی ۳۷۳


گفتند نماز اگر فراهم باشد
دیگر نه بتی به کل عالم باشد‎

آمد به سخن کعبه که ای سجده‌کنان
این خانه خودش چون بت اعظم باشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید