رباعی شماره‌ی ۵۹۳


در خانه کتاب خوانده چون کوه کنی
منزل ز طلا و نقره انبوه کنی‎

هرگز نشود مثال یک جرعه شراب
خواهی چو دوای درد و اندوه کنی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید