رباعی شماره‌ی ۴۲۲


زان کافر میخواره به چنگ و نی و عود
بر شادی مردمان بسی فایده بود‎

زین زاهد خرقه‌پوش و هردم به سجود
جز ماتم و درد و غم نشد کس را سود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید