رباعی شماره‌ی ۴۲۴


دریاب زمین را که تو را جان بدهد
سرسبزی و رود و برف و باران بدهد‎

پاکیزه نگه دارش و تخریب مکن
تا آنکه تو را همیشه اسکان بدهد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید