رباعی شماره‌ی ۴۴۱


در وادی بی‌کسی به من داد خبر
فرخنده فرشته‌ای ز آغاز سفر‎

کاش آمده تا دمی بیفکنده نظر
خوابم نبرد ز شوق آن تا به سحر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید