رباعی شماره‌ی ۴۷۵


هر روز بسی بهانه کردی ای دل!
دلتنگی عاشقانه کردی ای دل!‎

آنقدر فغان و ناله کردی که مرا
دیوانه‌ی این زمانه کردی ای دل!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید