رباعی شماره‌ی ۵۱۲


دردا که چنان جوان و جاهل بودیم
درگیر جدال حق و باطل بودیم‎

کز هلهله‌های شاخه و برگ و نسیم
وز رقص ستاره هر دو غافل بودیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید