رباعی شماره‌ی ۳۹۱


آنان که محیط فضل ایّام شدند
با دانش خود شهیر و خوشنام شدند‎

«ره زین شب تاریک نبردند برون»
آخر همگی مرید خیّام شدند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید