رباعی شماره‌ی ۵۵۵


ای دوست! فقط ز جام و پیمانه بگو
از غصّه مگو! ز حال مستانه بگو‎

از سوز و گداز شمع و از گریه و اشک
یک جمله مگو! ز رقص پروانه بگو

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید