رباعی شماره‌ی ۵۳۰


فریاد همی برآمد از گور شهان
کز ماست ارادتی به سلطان جهان‎

شاهی که به یک اشاره با تیر زمان
ما را همگی نموده در خاک نهان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید