رباعی شماره‌ی ۳۱۲


معشوقه به کام و کوله‌باری به قفا
بودم به رهی قدم‌زنان غرق صفا‎

کآمد ز یکی سبوی بشکسته صدا
نفرین به کسی که در دلش نیست وفا

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید