رباعی شماره‌ی ۵۵۱


«هست از پس پرده گفتگوی من و تو»
بی‌فایده سعی و جستجوی من و تو‎

این پرده فتاده، حل شود مشکل ما
روزی که کنند شستشوی من و تو

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید