رباعی شماره‌ی ۴۸۳


در جستن ریشه‌ام به هر خانه شدم
افسون کتاب و شعر و افسانه شدم‎

آخر سر جای اوّلم برگشتم
از دانه برآمدم و خود دانه شدم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید