رباعی شماره‌ی ۵۲۰


روزی برسد ز غصّه آزاد شویم
روزی برسد کنار هم شاد شویم‎

روزی برسد رها ز بیداد شویم
امروز چو یکصدا به فریاد شویم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید