رباعی شماره‌ی ۴۰۲


آنانکه تملّقت به هر کار کنند
بر کرده‌ی تو گزافه بسیار کنند‎

باشند همان کسان که گر دست دهد
خواهند تو را ز کینه بر دار کنند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید