رباعی شماره‌ی ۴۲۰


ای کاش بشر که خفته بیدار شود
بر راه خطا که رفته هشیار شود‎

کز مام زمین اگر حفاظت نکند
روزی برسد دوباره در غار شود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید