رباعی شماره‌ی ۴۰۰


سگهای نجس ز جان حراست بکنند
بس جنحه که پاکان به قداست بکنند‎

باشد چه توقّعی ز آنان که چنین
مقیاس طهارت و نجاست بکنند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید