رباعی شماره‌ی ۵۷۸


زین حال چو بگذرد نماند اثری
فردا چه شود کسی ندارد خبری‎

رو باده خور و غصّه‌ی بیهوده مخور
کاین شب چو رود بسا نیاید سحری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید