رباعی شماره‌ی ۵۴۳


«اسرار ازل را نه تو دانی و نه من»
فردای اجل را نه تو دانی و نه من‎

شاعر همه را سروده در دفتر غیب
آن شعر و غزل را نه تو دانی و نه من

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید